Mærkesager

Ældrepleje

De ældre, der gennem hele livet har været med til at tjene til det velfærdssamfund, vi kender i dag, skal have en værdig alderdom. Vi lever heldigvis længere og længere, og langt de fleste har en god alderdom, hvor der ikke kræves pleje. Men de ældre der har svært ved at klare hverdagen, skal have den hjælp de har brug for. Det skal være trygt at være ældre i Ringkøbing Skjern kommune.

Derfor mener jeg:

 • Der skal være tid til at plejepersonalet kan bruge tid til at snakke med den enkelte borger.
 • Der skal sikres bedre normeringer til borgere med demens samt borgere der er udadreagerende.
 • Vi skal sikre at der stadig er tid til fysisk aktivitet, selvom den enkelte borger er plejekrævende.
 • Vi skal sikre plejepersonalet de korrekte kurser/uddannelse.
 • Vi skal sikre at der er dygtige og synlige ledere i ældreplejen.
 • Vi skal sikre plejepersonalet et godt arbejdsmiljø, så vi sikre at Social og sundhedsfaget er et tilvalg og ikke et fravalg.

Erhvervspolitik

Erhvervspolitik kan virke meget kedelig, men det er det ikke for mig. Jeg går meget op i at vores virksomheder her i kommunen får den service de har behov for, og når de har behov for den. Nøglen til udvikling er en aktiv og opsøgende erhvervspolitik. Derfor mener jeg:

 • Ringkøbing Skjern kommune skal være kendt som Danmarks mest digitale kommune.
 • Vi skal etablere flere social økonomiske virksomheder.
 • Vi skal gøre os attraktive, så Ringkøbing Skjern Kommune understøtter udvikling af virksomheder med innovativ tankegang.

Handicap og Psykiatri

Ingen borgere må lades i stikken, og der skal tages hånd om de udsatte
grupper. Jeg vil arbejde målrettet for, at alle mennesker er en
integreret og ligeværdig del af samfundet. Uanset hvor man er i livet, skal der
være plads til et rigt børne-, unge-, voksen- og seniorliv indenfor social- og handicapområderne. Det er mennesker ligesom dig og mig. Hvis man som politiker altid stikker hovedet frem, og tænker sig ind i disse borgeres sted, og tænker hvordan vil jeg leve mit liv, så tror jeg at vi eksempelvis på voksenhandicap området så en anderledes politisk tilgang til bl.a dette område. Derfor mener jeg

 • Nej til flere besparelser på Handicap og Psykiatriområdet
 • Borgere skal fortsat tilbydes beskyttet beskæftigelse, selvom den enkelte borger når folkepensionsalderen.
 • Der skal være tid og resurser til at man kan lave sociale arrangementer med handicappede borgere.
 • Nej til flere nedskæringer på personalet.  
 • når borger fra handicap og Psykiatri ikke længere kan, eller ønsker at arbejde, Skal der være et aktivitetscenter, med mulighed for at mødes og lave aktiviteter.

Alkohol og Misbrug

Vi skal have lagt alle fordomme væk omkring Alkohol og misbrugsbehandling, det er en sygdom ligesom alt mulig andet. Nogle mennesker trives bedst med den traditionelle ambulante behandling, mens andre borgere har et større behov for at blive trukket ud af hverdagen, og komme i døgnbehandling. Det er individuelt fra kommune til kommune hvordan man håndterer borgere med misbrugsproblemer. Lad os nu en gang for alle anderkende misbrugsproblemer som en sygdom, og give den enkelte borger retten til at kunne vælge netop det behandlingstilbud der passer bedst ind i familien.